• 9 listopada 2022
 • krasnal
 • 0

Z okazji Święta Pluszowego Misia, które przypada na 25 listopada zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pt.:

„Mój Przyjaciel Miś”

Celem konkursu jest:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać wymyślonego misia jako przyjaciela (wykonuje dziecko z rodzicem/rodzeństwem),
 • postać misia powinna być obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami,
 • uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (praca przestrzenna lub na kartce o powierzchni formatu A-4 czy A-3),
 • każda dostarczona praca musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę grupy (z tyłu pracy).

Kryteria oceny:

 • estetyka pracy,
 • atrakcyjność formy i kolorystyki,
 • innowacyjność pomysłu,

Postanowienia końcowe:

 • prace będą oceniane przez jury w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich,
 • prace należy złożyć do 21.11.2022r. do wychowawców grup,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbędzie się 25.11.2022r.,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptację warunków regulaminu konkursu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów: wyłonienia zwycięzców konkursu, publikacji prac na wystawie w budynku przedszkola, publikacji tych prac na stronie internetowej przedszkola.

Organizator: Malwina Oracka, Karolina Barańska, Aleksandra Smolarek, Amelia Tryc.

 

Skip to content