Opłat za przedszkole, w kwocie zgodnej z naliczeniem, należy dokonywać do 12-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na nr konta:

18 1240 6348 1111 0010 4132 3231

podając w treści przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, grupę, nazwę przedszkola oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Skip to content