• 23 marca 2023
 • krasnal
 • 0
Regulamin konkursu plastycznego ,,Wielkanocna Karta”
 
Organizator:
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Lecha Zondka 5, 05-825 Grodzisk Maz.
 
Cele Konkursu: 
 • propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania kart wielkanocnych,
 • kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,
 • promowanie twórczości dziecięcej,
 • prezentacja kart wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

 

Uczestnicy konkursu:

 • konkurs skierowany jest do dzieci wraz rodzicami z naszego przedszkola, ze wszystkich grup wiekowych.
Zadania konkursowe:
 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie karty wielkanocnej, dowolna forma (przestrzenna lub płaska), dowolna technika wykonania, wielkość,
Ocena pracy:
 • oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola,
 • prace zostaną ocenione w zakresie: zgodność z tematem i formą, pomysłowość oryginalność, estetyka wykonania.
Zasady konkursu:  
 • praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, grupa wiekowa),
 • prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
 • prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
Nagrody:
 • Nagrodami w konkursie będą upominki rzeczowe i dyplomy za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Termin slaniania prac:
 • Prace należy składać u wychowawcy w grupie w terminie od 16.03.23r. do 27.03.23r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Dyrektor Agnieszka Michałowska
Koordynatorzy:
Aleksandra Smolarek, Karolina Barańska, Amelia Tryc.
 
 
Skip to content