Kadra Pedagogiczna przedszkola to nauczycielki z wyższym
wykształceniem pedagogicznym w stopniu nauczyciela dyplomowanego i kontraktowego.
Jest nas osiem 

dyr. Agnieszka Michałowska
mgr Katarzyna Łyżwa
mgr Maria Więcek
mgr Hanna Wojciechowska
mgr Lucyna Sztych
mgr Aleksandra Smolarek
lic. Karolina Barańska
lic. Amelia Tryc

Współpracujemy również z nauczycielami zajęć dodatkowych którzy realizują podstawę programową

p. Halina Hain – nauczyciel katechezy
p. Dorota Kobosko – logopeda

Skip to content