Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 zatwierdzony do realizacji: zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021r. (CRM-06111-64-21) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji. Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U, poz. 1675)

W ramach tego projektu przedszkole wzbogaciło się o zasoby książkowe (133 pozycje nowo zakupione w 2023r.), dzieci uczestniczyły w spotkaniach z ludźmi kultury oraz bezpośrednio w interaktywnych warsztatach z autorami książek np.: z panią Barbarą Szelągowską w przedszkolu, która zaprezentowała pozycję książkową „Stonoga Jadzia i przyjaciele” wraz z ilustratorką Moniką Jędrychowską.

W ramach realizowanego projektu dzieci 6letnie brały udział w „Nocy Bibliotek” w Pedagogicznej Bibliotece w naszym mieście, uczęszczały również do  Dziecięcej Biblioteki w Mediatece i uczestniczyły w warsztatach czytelniczych. W przedszkolu były organizowane wieczorki czytelnicze z udziałem rodziców, którzy czytali dzieciom wiersze patriotyczne z okazji 11 listopada. Odwiedzały przedszkolaków starsze koleżanki i koledzy –  wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim i czytały dzieciom literaturę dla dzieci przedszkolnych. Dzieci z naszego przedszkola 5 i 6 letnie brały udział w konkursach recytatorskich i zajmowały znaczące miejsca i wyróżnienia.

 

Skip to content