• 29 listopada 2021
 • krasnal
 • 0

Serdecznie zapraszamy wszystkie Przedszkolaki z naszego przedszkola do wzięcia udziału w Bożonarodzeniowym konkursie plastycznym pt.: “Kolędnicza Gwiazda Betlejemska”

 

Regulamin konkursu plastycznego

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 1 Im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Mazowieckim

2. Cele konkursu:

 • upowszechnianie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

 • promowanie twórczości plastycznej dzieci,

 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

3 Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • zadanie konkursowe polega na wykonaniu gwiazdy betlejemskiej jako przestrzennej pracy,

 • do wykonania gwiazdy można użyć dowolnych materiałów,

 • technika wykonania dowolna.

4. Uczestnicy konkursu:

 • konkurs jest wewnętrzny i kierowany do dzieci z każdej grupy przedskolnej

5. Termin i miejsce składania prac:

 • prace konkursowe należy składać u wychowawczyń w grupie od 29.XI.2021r do 10XII.2021r.

 • każda praca powinna zawierać informację o autorze: imię i nazwisko dziecka , grupa przedszkolna.

6. Ocena prac konkursowych:

Zwycięskie prace zostaną wybrane i ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 • walory artystyczne,

 • kreatywność,

 • oryginalność,

 • nawiązanie do tradycji,

 • estetyka wykonania.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna

nagrody i wyróżnienia. Kazdy z uczestników otrzyma dyplom.

8. Postanowienia końcowe:

 • przystąpienie do konkursu jest dobrowolne,

 • biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie,

 • przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,

 • dostarczone prace przechodzą na własność przedszkola.

9. Koordynatorzy konkursu:

Wszelkie informacji na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów Karoliny Barańskiej i Aleksandry Smolarek oraz pod numerem telefonu: (22) 755 56 46

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wiele radości podczas twórczego działania!

Skip to content