• 7 czerwca 2022
  • krasnal
  • 0

W miniony piątek odbyło się rozdanie nagród w konkursie literackim pt.:

“Grodzisk słowem malowany”

W konkursie wzięło udział 13-ro dzieci z naszego przedszkola. W ułożeniu wiersza pomagali im członkowie rodziny: rodzice, siostry, ciocie, babcie, prababcie itp.

Zadaniem konkursowym było wymyślenie krótkiego wiersza lub rymowanki o Grodzisku Mazowieckim, ukazującego piękno naszego miasta, propagującego pozytywne wartości, postawy i zachowania społeczne, napisananego w języku polskim.

Celami konkursu było:

  • kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta,

  • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny,

  • promowanie twórczości dziecięcej,

  • tworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości,

  • inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej,

  • rozwijanie wrażliwości literackiej, inwencji twórczej i kreatywności,

  • uczczenie jubileuszu 500-lecia Grodziska Mazowieckiego.

 

Jury w składzie :

Przewodnicząca : Sylwia Bąbik – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim

Członkowie: dyr. Agnieszka Michałowska

Katarzyna Łyżwa

Aleksandra Smolarek

Karolina Barańska

Wyłonilo następujące miejsca w konkursie:

MIEJSCE I :

1. Maria Barańska

2. Antoni Sawiak

3. Bartosz Uziak

4. Sabina Dybisz

5. Kacper Wójcik

6. Hania Surała

MIEJSCE II :

1. Lena Mrożek

2. Lena Smolarek

3. Igor Szyller

MIEJSCE III :

1. Julia Pawłowska

2. Ignacy Sztych

3. Liliana Łatacha

4. Wiktor Smyk

 

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział oraz piękne wiersze ukazujące piękno naszego miasta oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Skip to content