• 1 marca 2022
  • krasnal
  • 0

Krasnal Hałabala zaprasza dzieci na rok szkolny 2022/2023
Placówka ma ponad 60 letnią tradycję i świadczy najdłużej opiekę dla dzieci w wieku 3 – 6 lat w Grodzisku Maz . W jej budynku znajdują się 4 sale zabaw i zajęć dzieci , sala gimnastyczna , szatnia z podziałem na grupy wiekowe i samodzielna kuchnia , w której panie kucharki gotują i pieką zarówno mięso, jak i ciasta i ciasteczka dla dzieci , własnoręcznie robią pierożki i kluski leniwe z serem – a dzieci smacznie zajadają , biorąc również pod uwagę indywidualne diety dzieci i dostosowują menu do ich potrzeb. Za budynkiem rozciąga się zmodernizowany w tym roku szkolnym nowy /częsciowo/ plac zabaw . Modernizację drugiej części utrudniają przepisy prawa budowlanego , gdyż teren graniczy z pasem drogi głównej z obu stron . Od strony południowej budynku przedszkola mamy taras , z którego najpełniej korzystamy w okresie letnich miesięcy w dyżurze wakacyjnym mając przez personel placówki rozstawione baseny i zażywając kąpieli . W przedszkolu po realizacji podstawy programowej mamy możliwość korzystania z zajęć dodatkowych takich jak : robotyka , tańce , zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, karate . Kadra pedagogiczna przedszkola jest chętna do organizowania wycieczek i oprócz dwóch ostatnich lat ograniczeń epidemiologicznych rokrocznie wyjeżdżaliśmy dwa razy w roku szk. na wycieczki. Bardzo chętnie, o ile rodzice wyrażają zgodę nawet na 2,3 dniowe dodatkowo w piękne rejony naszego kraju. Jeśli chcesz zostać przyjacielem Krasnala Hałabaly przyjdź i złóż wniosek ze stosownymi załącznikami w godzinach 12:00 – 17:00
Zadzwoń domofonem, a dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola przyjmnie dokumenty, którymi są:

1. Wniosek który po wypełnieniu w systemie, należy wydrukować, podpisać we wszystkich wymaganych miejscach (oboje rodzice/ prawni opiekunowie) i przynieść do placówki pierwszego wyboru;

2. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne oświadczenia, zaświadczenia i inne wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów;

3. Dokumenty typu: wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinny być skserowane. Oryginały należy okazać osobie przyjmującej wniosek;

4. Wnioski niepodpisane, niekompletne lub niezawierające odpowiednich dokumentów nie będą przyjmowane;

5. W przypadku braku zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki może być: umowa najmu/użyczenia mieszkania/domu, akt notarialny potwierdzający własność domu/mieszkania, imienne rachunki np. za gaz, prąd, śmiecie z ostatniego roku (ze wskazanego we wniosku adresu);

Wnioski przyjmowane będą w godzinach 12:00 – 17:00 do piątku (18.03.2022), do godziny 14:00 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Skip to content